PIETER-JAN BECKERS

My name is Pieter-jan Beckers, also known as PJ. I'm 26 years old and live in Limburg, Belgium. My passion as a dancer started at the age of four. After a lot of danceclasses of ballet and hiphop as a little dancer, I started as a competitiondancer at the age of 11 where I got the titles of Vice-National Champion and 4th of Europe International championship. 

Mijn naam is Pieter-jan Beckers, ook wel beter bekend als PJ. Ik ben 26 jaar oud en wonend in Limburg te België. 

De passie voor dans is ontstaan op mijn vierjarige leeftijd. Na vele danslessen als kleine danser te volgen in ballet en hiphop, startte ik op mijn elf jaar als wedstrijddanser waar ik de titels behaalde van Vice-Belgisch kampioen en vierde Europees kampioen.  


EDUCATION

PJ graduated in 2022 as a professional dancer - danceteacher & choreographer at the academy of Dance & Education, Fontys school of fine and performing arts Tilburg. 

2017, PJ got his bachelor as an school educator and a certificate of culture education. In Highschool he graduated in Visual Arts. 

PJ owns two bachelor degrees in pedagogy, one bachelor in performing arts and one certificate in art & culture.

Pieter-jan behaalde in 2022 zijn diploma als professioneel danser - docent en dansmaker aan de Academie voor Danseducatie Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. 

In 2017 heeft Pieter-jan zijn bachelor in de lerarenopleiding behaald en daarbij een graduaatopleiding behaald als cultuureducator. 

Tijdens zijn middelbare opleiding is hij afgestudeerd in de kunstopleiding: beeldende vorming. 

Hierbij bezit Pieter-Jan twee pedagogische bachelordiploma's, een bachelor in de podiumkunsten en een getuigschrift in kunst & cultuur. 


During his last year as a student at Fontys, PJ started to organize his own danceclasses , named by PJ Company.

  Soon it expanded to his own danceschool and his own company: PJ Productions where he is active as a dancer - dance teacher - choreographer -...

PJ is very passionated and enthousiastic! He is a hard worker en goal oriented. He wants to challange himself in many ways and he always will inspire other dancers. 

Tijdens zijn afstudeerjaar is PJ gestart met eigen danslessen te organiseren onder de naam: PJ Company

Al snel breidde dit uit en is hij ondernemer van een eigen dansschool en zijn eigen bedrijf: PJ Productions waar hij actief aan het werk is als danser - dansdocent - choreograaf - projectmedewerker -...

Pieter-jan is zeer gepassioneerd en enthousiast! Hij werkt hard en is doelgericht. Hij wil zichzelf steeds blijven uitdagen op vele vlakken en wil daarbij ook andere dansers inspireren voor het vak.