"YOU DON'T HAVE TO BE AMAZING TO DANCE. YOU HAVE TO DANCE, TO BE AMAZING."


Als dansdocent wil ik graag eigen en unieke lessen creëren en deze ook aanbieden aan verschillende leeftijdscategorieën. Het gaat om danslessen met sterke energie en veel passie. Vanuit deze visie ontwikkel ik ook mijn eigen lesmateriaal: vertrekkend van eigen interesses of een uitwerking van thema’s en concepten. Hierbij raadpleeg ik ook vaak andere bronnen; zowel kunst/cultureel gericht (films, voorstellingen, pioniers, literatuur…) als op maatschappelijk vlak (principes, community, gedachtes…) en verwerk deze met mijn dansmateriaal. Hieraan koppel ik technische aspecten en vaardigheden die behoren tot de stijl, zodat deze zeker ook de nodige aandacht krijgen binnen de les. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat eigenheid, mijn eigen passie en energie als kracht kunnen ingezet worden om een dansvoorbeeld te kunnen zijn voor leerlingen/dansers. Hierdoor wordt hun leergierigheid geactiveerd  waarbij hun eigen passie, eigen krachten en kwaliteiten uiteindelijk kunnen bevorderen. 

Hiernaast wil ik ook graag een bepaalde veiligheid creëren binnen de les. Een omgeving waar leerlingen zich makkelijk in kunnen bevinden en zich in durven te tonen. Open communicatie vind ik hierbij een  belangrijke tool. Het start met eenvoudige vraag-antwoord kwesties die uitgesproken worden in de les. Ik vind het essentieel om open communicatie te kunnen opbouwen en te verwezenlijken binnen de les. 

 

Docenten Jazz trekken hun grensen wel eens door naar klassiek ballet of een meer modern/hedendaagse stijl. Ik ben juist een docent die de grens tussen jazz en urban heel dun durft te trekken. Op deze manier kunnen leerlingen ook een andere weergave en manier van jazz ontdekken. 

 

Binnen dans zijn er zoveel lijnen en richtingen die je kan uitgaan. Ik stel het me soms voor als een groot boek met zoveel verschillende verhalen, personages, rollen... Ik vind het ontzettend fijn om hierin te kunnen variëren, je als danser te kunnen plaatsen in een bepaalde rol en een manier ontwikkelen om iets te vertellen met dans waarbij je eigen en nieuwe kwaliteiten kan ontwikkelen. 

Als docent ben ik iemand die hier stimulans in geeft; muziekkeuze, achtergrondinformatie, pioniers, musicals en opvoeringen, bronnen… Het zijn allerlei tools die ik in mijn danslessen gebruik om naast de technische aspecten ook de eigenheid, expressie, het gevoel en plezier voor dans aan te wakkeren en mee te geven aan leerlingen/dansers.

 

Dit is de visie waarmee ik mijn lessen uniek en eigen wil maken en andere mee wil inspireren.