REGLEMENT DANCECLASSES PJ COMPANY 2023/2024

Om de danslessen van PJ Company vlot te laten verlopen, dienen er enkele regels en afspraken gemaakt te worden.
Hieronder kan je het reglement vinden dat voor PJ Company van toepassing is:


ALGEMEEN

 • Inschrijvingsgeld wordt tijdig betaald. Indien dit niet gebeurt, kan de toegang tot de lessen geweigerd worden.
 • Het inschrijvingsgeld wordt op jaarbasis betaald, andere manieren kunnen doormiddel van contact (en overleg) met het bestuur besproken worden.
 • Dansers zijn verzekerd bij deelname van danslessen en activiteiten.
 • PJ Company is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. Waardevolle spullen laat je best thuis!
 • Eventuele problemen (fysiek, persoonlijk, binnen de lessen…) meld je best zo snel mogelijk aan de docent, zodat hier nodige afspraken rond gemaakt kunnen worden.
 • Belangrijke mededelingen vanuit PJ Company worden tijdig naar de ouders/dansers verstuurd.

AANWEZIGHEDEN TIJDENS DE DANSLESSEN EN ACTIVITEITEN

 • Men is OP TIJD aanwezig in alle lessen. Bij afwezigheid verwittig je de docent op TWEE dagen op voorhand. Hoe eerder hoe beter!
 • Je wordt altijd in de lessen verwacht. Vanaf 6 afwezigheden kunnen er door de docent maatregelen genomen worden (bv. geen deelname aan het optreden).
 • Deelname en aanwezigheid aan de voorstellingen en bijhorende repetities zijn voor alle dansers verplicht! Indien iemand omwille van een gegronde reden niet kan deelnemen, moet dit op voorhand gemeld worden. Er zal niadien besloten worden over een mogelijke compensatie.
 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Indien men door een grondige reden de lessen voor een lange periode niet kan volgen (ziekte/blessure), mag je hier aanspraak over doen, mits aantoning van juiste beweringen.
 • Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen lessen. Er kunnen wel extra activiteiten worden gepland (workshops, projecten…) waar je van apart op de hoogte wordt gebracht.
 • PJ Company heeft het recht om foto’s en video’s van de voorstellingen en repetities te gebruiken als promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is graag een tijdig seintje.
 • Het aankopen van het PJ Company uniform is vrijblijvend, maar niet verplicht.

EXTRA VOOR SELECTIEDANSERS

 • Dansers kunnen enkel tot het selectieteam horen door: positief resultaat georganiseerde auditie of op aanvraag van de coach.
 • Aanwezigheid van de lessen, trainingen en verwante activiteiten is verplicht! *Bij Selectie KIDS is deelname aan de reguliere les KIDS verplicht. 
 • Tijdens deelname van een activiteit, event, optreden, workshop… wordt professionaliteit gesteld.
 • Het aankopen van het PJ Company uniform is verplicht.

AFSPRAKEN TIJDENS DE DANSLES

 • Tijdens de lessen worden er geen grote juwelen en horloges gedragen.
 • De haren (jongens en meisjes) zijn altijd in een staart of dot tijdens de lessen.
 • Tijdens de lessen worden er geen toeschouwers toegelaten.
 • Er wordt niet gegeten tijdens de lessen, er is een pauzemoment voorzien. Zout en suiker voorziene producten (noten, druivensuiker, fruit) is toegestaan.
 • Tijdens de lessen wordt water ten zeerste aangeraden.
 • Er zijn voor de wekelijkse danslessen geen specifieke kledingsvoorschriften aangegeven, iedereen mag aandoen waar hij/zij zich goed in voelt; wel sportieve kledij waarin gedanst kan worden.
 • Sportieve schoenen (geen afgevende (zwarte) zool), blote voeten of dansteentjes.